“Kapitan Hugas”… From Ten Years Ago!

hands-2238235_960_720
Image by jacqueline macou from Pixabay

I found this old hand washing story I wrote ten years ago in nursing school. I and my community health nursing group mates used this to teach kids in Tondo, Manila, Philippines the importance of proper hygiene and hand washing. Unfortunately, this one’s in Filipino. I have yet to figure out how to translate this in English.

If you wish to use this in any of your community health nursing activities, kindly connect with me through my facebook page to give me a heads up.

Here it is:

Ito ay isang kwento tungkol sa isang bata na hindi ugaling maghugas ng kamay. Tunghayan kung ano ang nangyari sa kanya.
Si Popoy ay isang mabait na bata. Sumusunod siya sa lahat ng iniuutos ng mga nakatatanda sa kanya. SIya rin ay magalang. Nagsasabi siya ng “po” at “opo” at nagmamano sa mga nakatatanda. Masipag din siya mag-aral. Hindi na siya kailangan pang sabihan na magbuklat ng libro at gumawa ng kanyang mga takdang-aralin, kusa niya itong ginagawa. Kaya naman itinuturing siya na isang kawili-wiling bata.
Wari’y wala nang maipipintas pa kay Popoy. Ang hindi alam ng marami ay mayroon siyang isang sekreto na siya lamang ang nakakaalam. Ayaw na ayaw niya ang naghuhugas ng kamay! Hindi siya naghuhugas ng kamay bago kumain kahit na galing siya sa kalsada matapos makipaglaro ng holen sa kanyang mga kababata. Hindi rin siya naghuhugas ng kamay pagkatapos niyang gumamit ng banyo. Kahit na malagyan ng dumi o lupa ang kanyang mga kamay, ayos lamang sa kanya.

Mula naman sa isang soap dish, pinagmamasdan ni Kapitan Hugas ang bawat kilos ni Popoy. Nalulungkot siya dahil hindi naghuhugas ng kamay ang bata. Nangangamba siya sa panganib na nakaabang sa kanya.
Isang araw, pagkagaling niya sa eskwela ay naabutan niya ang kanyang nanay na nagluluto ng turon.
“Hm… ang sarap naman po Inay ng niluluto ninyong turon, pwede po bang makahingi dahil po nagugutom na po ako.” wika ni Popoy.
“Oo naman anak,” sagot ng ina, “Niluto ko talaga ang mga iyan para saiyo. Ngunit, huwag mong kalilimutan, maghugas ka muna ng kamay bago kainin ang mga ito.”
“Naku, bakit kailangan pang maghugas, pwede namang hindi.” wika ni Popoy sa sarili.
Hindi nakinig si Popoy sa sinabi ng ina. Habang abala ang ina sa pagluluto ng iba pang turon, dali-dali siyang kumuha ng plato at nilagay ang mga turon doon. Hindi siya naghugas ng kamay bago hawakan ang mga ito. Pagkatapos ay umakyat siya sa kanyang kwarto.
Habang siya ay nasa kwarto at abalang abala sa pagkain ng napakasarap na turon, biglang may sumulpot na isang napakapangit na halimaw sa kanyang harap!
“Huwahahahahahahaha! Ako si Mikrobyo! Dahil sa hindi mo paghuhugas ng kamay ay nabuhay ako. Dahil sa iyo ay makakapaghasik na ako ng lagim!” sigaw ng halimaw na mikrobyo.
Natakot si Popoy. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Patuloy na dumadami ang mga kampon ni Mikrobyo at pinalibutan siya. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang lalagyan ng sabon at biglang lumabas ang isang higanteng superhero.
“Ako si Kapitan Hugas! Matagal na kitang kilala Popoy at nakita kong hindi ka naghuhugas ng iyong mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit nabuhay sa Mikrobyo at ang kanyang mga kampon na halimaw! Ngunit huwag ka nang mabahala, dahil nandito na ako upang iligtas ka.” wika ni Kapitan Hugas.
Naglaban si Kapitan Hugas at ang mga kampon ni Mikrobyo. Natalo ang mga ito.
“Ako na ang tatapos saiyo!” sigaw ni Mikrobyo.
“Tignan na lang natin! Yah!” ang sagot ni Kapitan Hugas.
Gamit ang kanyang mahiwagang bula, natalo at naglaho si Mikrobyo. Nang makita ni Popoy na natalo ni Kapitan Hugas ang kahindik-hindik na halimaw, lumapit siya rito.
“Kapitan Hugas, maraming salamat po sa pagligtas ninyo sa akin. Simula po ngayon, maghuhugas na po ako ng kamay lagi. Hindi na mauulit ang nangyari.” ang sabi ni Popoy.
“Mabuti at naintindihan mo na ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay Popoy. Nakatutulong ito para hindi dumami ang katulad ni Mikrobyo at upang malayo ka sa anumang sakit. Ugaliin mong maghugas ng kamay gamit ang isang sabon at malinis na tubig.” sagot ni Kapitan Hugas.
“Tatandaan kop o lagi iyon Kapitan Hugas! Maraming salamat po!” sabi ni Popoy.
Mula noon ay palagi nang naghuhugas ng kamay si Popoy lalung-lalo na bago kumain. Simula noon ay hindi na nagpakita ang halimaw at nakasisiguro na si Popoy na ligtas siya sa kapahamakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s